Evangeliesenteret på Ålgård 2020 Hanne Sørmo Holstad

VK8321 Ålgård møte 12.09.20 Kl:19.00 Hanne Sørmo Holstad
Lovsang: Olle-Petter Olsen Anne-Linda Bratsberg Thorsen Svenn-Olav Fjeldberg
Vitnesbyrd
Dato
8. januar 2021
Lengde
01:12:02

Kommentarer

(logout)