Masteroppgave i utviklingshemming og HVPU-reformen,

To unge studenter skriver masteroppgave om utviklingshemming. Og vi får et historisk tilbakeblikk på hvordan det var før, under og etter at HVPU-reformen ble introdusert her i landet.
Program
PILOT empoTV
Dato
29. juni 2015
Lengde
15:00

Kommentarer

(logout)