Møte med Karl-Fredrik Winger Mohn, og deltidsansatte

Karl-Fredrik Winger Mohn har jobb på Varbas. Der har han oppgaver i IT-avdelingen. Og Empo møter flere brukere som mottar hjelp i hverdagen, og spør hvordan de opplever bruken av deltidsansatte.
Program
PILOT empoTV
Dato
28. juni 2015
Lengde
12:57

Kommentarer

(logout)