Rapport fra Bønn og lovsangskonferanse

Inneholder sang, musikk og prat fra Lovsangskonferansen på Østerbo fra 20. til 23. juli 2017. Her Arild Aasen, Vegars Gransjøen og flere deltagere.
Dato
4. august 2017
Lengde
25:00

Kommentarer

(logout)