Saga Farmann første gang under seil del 1

Saga Farmann (kopi av Klåstadskipet) heiser seil for første gang oktober 2018. Med lånt rigg og seil fra Saga Oseberg.
Dato
4. januar 2019
Lengde
00:29

Kommentarer

(logout)